( Leader Land ) سرزمين راهنمائی تجارت و جهانگردی

اطلاع رسانی و معرفی سایت ها برای اقامت در مالزی

با سلام به شما بازدید کننده محترم از این وبلاگ:

 

دانشگاه های مالزی

یک سایت دیگر از دانشگاه های مالزی

یادداشت هائی درباره فرهنگ و مردم مالزی

ادامه تحصیل در مالزی

برنامه مالزی خانه دوم من

کلیه امور ثبت شرکت

برای اطلاعات بیشتر با شماره تهران در مالزی یعنی :  ٨٨٨ ٢۵ ٨۴٠  (٠٢١) می توانید مستقیما با دفتر مالزی صحبت کنید (یعنی هزینه تهران برای شما محاسبه می شود ولی عملا با مالزی تماس دارید) (تلفن های مالزی : 404 17 404 603+ و 404 57 404 603+ فاکس 404 57 404 603+)

آدرس و شماره تلفن های دفتر ما در تهران :بزرگراه حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی آزمایشگاه قانون  پلاک ١ طبقه ۴شرقی  ٩٨٩١٢٣٧۵٣٢٠۴+ و ٩٨٢١۴۴٠٨٠١۶۶+

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٧/۱٠/٢٦ - آنسوی مه