( Leader Land ) سرزمين راهنمائی تجارت و جهانگردی

تور شورمست بسیار خوب برگزار گردید

با تشکر از همه دوستان شرکت کننده که درخوب اجرا شدن این برنامه با ما همکاری نمودند

شرکت کنندگان: نفیسه پیرانی ، داریوش پیرانی، الهه حدادی، محبوبه فقیه زاده ،کسری دارابی  ،خشایار زینعلی،سمیه خزائی پور،بابک لسانی  ،ملیحه نظری،رضا افشار،سارا عسگری،امیر محمدی ،رضا مهتابی و ۲ نفر همراه بابک.

روز جمعه مینی بوس جلوی دانشگاه اقتصاد سر ساعت ۴۵/۵ صبح حاضر شد و دوستان ثبت نام کرده تا ساعت ۱۵/۶ در محل قرار حاضر شدند و ۲۰/۶ بسمت جاده دماوند و فیروز کوه حرکت کردیم ساعت ۳۰/۸ در مسیرمان در کنار جاده نیم ساعت توقف نموده و داخل باغی  صبحانه میل کردیم و نیم ساعت هم جائی برای تفریح توقف نمودیم در نهایت ساعت ۱۱ کنار دریاچه شورمست بودیم

تعدادی عکس :

به امید دیدار در برنامه های بعدی (برنامه بعدی الموت است )

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٧/٢/٧ - آنسوی مه