( Leader Land ) سرزمين راهنمائی تجارت و جهانگردی

تور تهران گردی

ما چون دو چشم  همسایه ایم و خانه هم را ندیده ایم

 شرکت کنندگان: سارا امانی ، هانیه باقرزاده ،حمیرامصطفی لو، محبوبه فقیه زاده ،بهاره زاهد خادمی ،نظری ،ستاره ، ساناز شربت فر ،کبری عابدینی ،رضا افشار،مهدی قدرتی پور ،رستمی ،رضا مهتابی و استاد خانم ملک محمودی

تور نیمه روز همراه استاد عزیزمان خانم ملک محمودی ساعت ۹ صبح از جلوی دانشگاه راه افتادیم با عبور از میدان بهارستان استاد ازتاریحچه آن که قدیمی ترین میدان تهران می باشد توضیحاتی کامل ارائه دادند همچنین از اماکن :

سردر باغ ملی، موزه ملک ،کتابخانه ، دارالفنون ، بازار قدیمی تهران،میدان باغ شاه ،میدان حسن آباد و خیابان قدیمی سپه ..... دیدن کردیم  که با توضیحات لازم و کافی استاد همراه بود. جاهائی که با وجود اینکه در خود تهران زندگی می کنیم ولی از این اماکن تابحال دیدین نکرده بودیم بازدید کردیم.

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٦/۱٢/٢۱ - آنسوی مه